Privacy statement

Walls on Wheels B.V.
Haarlemmerweg 317E
1051LG Amsterdam

Telefoonnummer: 020 30 39 240
E-mailadres: info@wallsonwheels.nl

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 63938014
BTW: NL8554.60.349.B01
IBAN: NL14 RABO 0181 6937 04

Privacyverklaring
Walls on Wheels B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Walls on Wheels B.V. en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Walls on Wheels B.V. verstrekt. Walls on Wheels B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam - Uw adresgegevens - Uw telefoonnummer - Uw e-mailadres – Uw bedrijfsnaam - Uw IP-adres.

Waarom heeft Walls on Wheels B.V. uw gegevens nodig?
Walls on Wheels B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Walls on Wheels B.V. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening.

Hoe lang bewaart Walls on Wheels B.V. uw gegevens?
Walls on Wheels B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Deelt Walls on Wheels B.V. uw gegevens met anderen?
Walls on Wheels B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

U heeft altijd het recht om uw gegevens in te zien, aan te passen of deze te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@wallsonwheels.nl. Walls on Wheels B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Om de interne samenwerking te optimaliseren maakt Walls on Wheels gebruik van Cloud-diensten. We gebruiken alleen Cloud-diensten die voldoen aan de technische en organisatorische eisen die gesteld worden binnen de AVG.

De diensten die wij gebruiken zijn aangesloten bij het EU-VS PrivacyShield. Dit is een adequaatheidsbesluit waaronder gegevensoverdracht naar de VS is toegestaan onder de AVG. Daarbij hebben deze diensten voor hun EU-klanten de servers geheel in de EU gevestigd.

Beveiliging van uw gegevens
Walls on Wheels B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Walls on Wheels B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Walls on Wheels B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Walls on Wheels B.V. op via info@wallsonwheels.nl

https://wow.swerk.nl/ is een website van Walls on Wheels B.V.. Walls on Wheels B.V. is te bereiken middels de contactgegevens op deze website en bovenin dit privacy statement (gegevens)


Indien u er met ons niet uit komt bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookieverklaring
Cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

U kunt uw instellingen voor het in- en uitschakelen van cookies zelf beheren. Ook kunt u deze zelf verwijderen. Dit doe je met behulp van de Help-functie van jouw browser en in de instructies van jouw browser.


Privacywetgeving en Analytics
Zoals hieronder beschreven in de officiële verklaring die Google Analytics gebruikers op hun website moeten plaatsen maakt deze website gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; uw surfgedrag blijft volledig anoniem. Gegevens uit contactformulieren worden nooit in Analytics verwerkt of opgeslagen.

Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. Wij hebben Google Analytics conform de privacywetgeving op een privacy-vriendelijke wijze ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is.

IP-adressen worden gemaskeerd en gegevens niet gedeeld. (Zie ook ‘Google Analytics – verklaring van Google’)

Het cookie van Google Analytics is een ‘first party cookie’, dat wil zeggen dat het cookie officieel eigendom is van Walls on Wheels B.V. en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden. Walls on Wheels heeft een verwerkersovereenkomst met Google. Daarnaast is Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt, zodat gegevens nooit naar u of uw IP-adres te herleiden zijn. Verder wordt vanuit het Analytics account van Walls on Wheels geen informatie gedeeld met Google of andere partijen. Daarmee is het Analytics cookie van Walls on Wheels een niet-privacygevoelig first-party cookie dat nodig is om de kwaliteit en veiligheid van wow.swerk.nl te kunnen waarborgen. Het Analytics cookie blijft 6 maanden geldig.

Opt-out
Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Google Analytics – verklaring van Google
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (Walls on Wheels B.V.) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Social media
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, Instagram, LinkedIn en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van, respectievelijk, Facebook, Instagram en LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van, respectievelijk, Facebook, Instagram en van LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Datalekprotocol
Walls on Wheels B.V. heeft een procedure voor het melden van datalek conform de Wet Meldplicht datalekken.

Dit privacy statement is voor het laatst herzien op 24-05-2018